Om terapi

Terapi kan brukes til å få kontroll over vonde tanker og følelser, til å bearbeide opplevelser og til å forstå og videreutvikle seg selv mm.

Som terapeut er jeg opptatt av å skape en trygg og god relasjon som gjør det mulig å dele og utforske det som er viktig for deg. Jeg er særlig opptatt av hvordan en økt kontakt med følelser og behov kan være til hjelp for å forstå mer av oss selv, våre reaksjoner, og til å endre fastlåste emosjonelle mønstre. Noen ganger kan vi henge fast i måter å håndtere vansker på som var nødvendige og nyttige en gang, men som fører til vanskelige følelser eller relasjoner i dag. 

Kontakt med psykolog kan variere fra et par timer til lengre perioder. Det er viktig at du føler deg sett og ivaretatt og terapien tilpasses i dialog med deg.

Parterapi

I arbeid med par jobber jeg primært etter emosjonsfokuserte (EFT) prinsipper. Det betyr at mitt hovedfokus dreier seg om å styrke og/eller reparere det emosjonelle båndet mellom dere. 

I terapien vil vi sammen utforske ulike behov, ønsker og savn, hva som er blitt vanskelig for hver av dere, og hva som skal til for å reparere og bryte ut av negative mønstre. Målet kan bl.a. være å bedre trygghet, tillit og kontakt. 

Noen ganger er det ikke mulig å reparere, og bruddprosessen kan da være et viktig tema i samtalene.

Vanlige temaer i terapi

Individualterapi – Angst, depresjon, selvfølelse, søvn, stress, arbeidsliv og utbrenthet, tilknytning og relasjonsvansker, identitet, seksualitet, sorg og livskriser mv. ​

Parterapi - samspill og kommunikasjon, nærhet og seksualitet, sjalusi og utroskap, kriser og brudd mv.

Om meg

Psykolog med spesialisering i klinisk familiepsykologi. Utdannet ved Universitetet i Oslo.

Hege portrait about me

Bred erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten (BUP, DPS og døgnavdeling). Jobber til daglig som psykolog i familievernet.


To-årig videreutdanning i kognitiv terapi. Kognitiv terapi tar utgangspunkt i samspillet mellom tanker, følelser og handlinger, og dreier seg bl.a om å endre uhensiktsmessige tankemønstre. Metoden har god dokumentert effekt på behandling av psykiske lidelser.

Videreutdanning i hypnoterapi og mindfulness baserte teknikker. Kan være særlig effektivt ved behandling av smerter og ved stressmestring.

Sertifisert COS- P foreldreveileder (Circle of security- Parenting) Trygghetssirkelen er et godt verktøy for å bedre forståelsen av barnets ulike behov, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene.

Videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) for par. EFT er en aktiv terapiform der vi jobber med å bedre tilgangen til våre egne følelser og behov, samt med å endre fastlåste emosjonelle mønstre.Medlem av:

Media

Artikkel om vennskap og ensomhet i KK nr 3, 2023

Kollasj kk magasin artikkel

Nyttige ressurser

Om kognitiv terapi

Om følelser

Om selvkritikk

Om angst

Om depresjon

Om stress

Det er viktig at du føler deg sett og ivaretatt. Jeg tilpasser behandlingen i dialog med deg.

Velkommen til samtale!