Om terapi

Terapi kan brukes til å få kontroll over vonde tanker og følelser, til å bearbeide opplevelser og til å forstå og videreutvikle seg selv mm.

Som terapeut er jeg opptatt av å skape en trygg og god relasjon som gjør det mulig å dele og utforske det som er viktig for deg. Jeg er særlig opptatt av hvordan en økt kontakt med følelser og behov kan være til hjelp for å forstå mer av oss selv, våre reaksjoner, og til å endre fastlåste emosjonelle mønstre. Noen ganger kan vi henge fast i måter å håndtere vansker på som var nødvendige og nyttige en gang, men som fører til vanskelige følelser eller relasjoner i dag. 

Kontakt med psykolog kan variere fra et par timer til lengre perioder. Det er viktig at du føler deg sett og ivaretatt og terapien tilpasses i dialog med deg.

Parterapi

I arbeid med par jobber jeg primært etter emosjonsfokuserte (EFT) prinsipper. Det betyr at mitt hovedfokus dreier seg om å styrke og/eller reparere det emosjonelle båndet mellom dere. 

I terapien vil vi sammen utforske ulike behov, ønsker og savn, hva som er blitt vanskelig for hver av dere, og hva som skal til for å reparere og bryte ut av negative mønstre. Målet kan bl.a. være å bedre trygghet, tillit og kontakt. 

Noen ganger er det ikke mulig å reparere, og bruddprosessen kan da være et viktig tema i samtalene.

Vanlige temaer i terapi

Individualterapi – Angst, depresjon, selvfølelse, søvn, stress, arbeidsliv og utbrenthet, tilknytning og relasjonsvansker, identitet, seksualitet, sorg og livskriser mv. ​

Parterapi - samspill og kommunikasjon, nærhet og seksualitet, sjalusi og utroskap, kriser og brudd mv.

Om meg

Psykolog med spesialisering i klinisk familiepsykologi. Utdannet ved Universitetet i Oslo.

Hege portrait

Bred erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten (BUP, DPS og døgnavdeling). Jobber til daglig som psykolog i familievernet.


To-årig videreutdanning i kognitiv terapi. Kognitiv terapi tar utgangspunkt i samspillet mellom tanker, følelser og handlinger, og dreier seg bl.a om å endre uhensiktsmessige tankemønstre. Metoden har god dokumentert effekt på behandling av psykiske lidelser.

Videreutdanning i hypnoterapi og mindfulness baserte teknikker. Kan være særlig effektivt ved behandling av smerter og ved stressmestring.

Sertifisert COS- P foreldreveileder (Circle of security- Parenting) Trygghetssirkelen er et godt verktøy for å bedre forståelsen av barnets ulike behov, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene.

Videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) for par. EFT er en aktiv terapiform der vi jobber med å bedre tilgangen til våre egne følelser og behov, samt med å endre fastlåste emosjonelle mønstre.Medlem av:

Nyttige ressurser

Om kognitiv terapi

Om følelser

Om selvkritikk

Om angst

Om depresjon

Om stress

Det er viktig at du føler deg sett og ivaretatt. Jeg tilpasser behandlingen i dialog med deg.

Velkommen til samtale!